Online ISSN 2148-7421
Articles in Press
Original Articles
 • Laser acupuncture therapy added to inspiratory muscle and aerobic exercise training improves pulmonary function and immune system in asthmatic children
  Shehab M. Abd El-Kader, Eman M. Ashmawy
 • Orta Persistan Bronş Astımlı Hastalarda Uzun Etkili Beta-2 Agonist (Formoterol) İle Metilksantinin (Teofilin) Etkinlik Ve Maliyet Açısından Plasebo Kontrollü Karşılaştırılması
  Kürşat UZUN, Hatice Özusan Kırgın
 • Brief Reports
 • Cervical vertebral metalic graft mimicking as a tracheal lesion
  Canan Eren Dağlı, Ali Bekir Kurt, Timur Yıldırım, Berna Botan Yıldırım, Sinan Şahin
 • Case Reports
 • Emerging Hypersensitivity Pneumonitis After Picking Beans
  Durdu Mehmet Yavşan, Soner Demirbaş, Celalettin Korkmaz, Medine Merve Karademirci, Ece Hatice Ünüvar, Kürşat Uzun
 • A Report Case About EndobronchıalTuberculosıs: Whıch Lıkes Lung Cancer Wıth Its Bronchoscopy And PET/CT Sıgns
  Durdu Mehmet Yavşan, Soner Demirbaş, Celalettin Korkmaz, Rukiye Özçelik, Pınar Doğan, Turgut Teke, Kürşat Uzun